Arena Nord 2004

Posted in Nyheter

“Arena Nord 2004” vil være fellesnavn på alle aktiviteter som skjer i Bodø i tidsrommet 13. – 15. september 2004. Dette vil være den største møteplassen for reiselivsrelaterte næringer og leverandører til disse i både offentlig og privat regi. Totalt regner vi med at over 2000 personer vil møtes disse dagene.
Det vil finnes aktiviteter med stor spennvidde og hovedoverskriftene er:

– Storhusholdningsmesse
– Reiselivsfaglige seminarer
– Medlems-/styremøte i RBL Nord-Norge
– Årsmøte Arktisk Meny
– Nord-Norsk produktkonkurranse
– Markedsmøter
– Småskaladagan
– Flere fagseminarer

For 14. gang arrangeres “Messa” – denne gang i Nordlandshallen i Bodø.

“Arena Nord 2004” vil være årets største møtested for reiselivsnæringen og storhusholdninger i Nord-Norge så derfor håper vi at leverandører av varer og tjenester benytter anledningen til å møte gamle og nye kunder.