Arena Nord i gang i Bodø

Posted in Nyheter

Leder for Landsdelsutvalget Geir Knutson sto for den offisielle åpningen da reiselivsinteresserte i Nord-Norge møttes til ”Reiselivdagan” i forbindelse med Arena Nord 2004”Bodø i dag. Det er RBL Nord-Norge (Reiselivsbedriftenes Landsforening) som står bak arrangementet.

nyheter_thumbnail (8)Over 2000 personer er ventet til Bodø de nærmeste dagene. ”Arena Nord 2004” er den største møteplassen for reiselivsnæringen i landsdelen. Arena Nord er fellesnavn på en rekke forskjellige aktiviteter. ”Reiselivsdagan 2004” arrangeres mandag og tirsdag og avløses av ”Messa 2004” – storhusholdningsmessen som samler over 100 utstillere. De fleste store leverandørene til storkjøkken vil være tilstede sammen med blant andre leverandører av hotell,- informasjons- og bookingsystemer. Det arrangeres også flere kokkekonkurranser.

Tirsdag og onsdag arrangeres også ”Småskaladagan” hvor det blant annet deles ut en nyskapingspris.

I sin åpningstale trakk Geir Knutson fram viktigheten av at reiselivsnæringen i Nord-Norge samarbeider. Han viste blant annet til de gode erfaringene med nettverket ”Arktisk Meny” hvor flere ti-talls restauranter og hoteller i landsdelen samarbeider om å tilby spennende retter med bruk av gode lokale råvarer.