Reiselivsdagan

Program reiselivsfaglig seminar

Posted in Reiselivsdagan

Reiselivsfaglig seminar arrangeres mandag 13. og tirsdag 14. september 2004 på Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.

artikler_thumbnail (1)Møteledere:
Informasjonssjef Lisbeth Kristine Hansen (Nordland fylkeskommune) og Reiselivssjef Kai-Erik Breivoll (Nordland Reiseliv)

Program

Kl. 11.00: Lunsj (for de som ønsker det)

Kl. 11.00: Registrering

Kl. 12.00: Offisiell åpning
v/Geir Knutson, Leder av Landsdelsutvalget

Kl. 12.15: Innovasjon Norge
v/ Marianne von Krogh
– Fokus reiseliv, organisering og arbeidsfordeling
– Russland som et nytt marked

Kl. 13.00: Nordland i Sverige
v/ Andreas Näsman, Innovasjon Norges Sverigekontor

Kl. 13.30: Pause

Kl. 14.00: Nordland – verdens vakreste kyst
v/ Ann-Heidi Hansen, Nordland Reiseliv

Kl. 14.45: Reisemålsutvikling
v/ Bård Jervan, Mimir AS

Kl. 15.30: Pause

Kl. 16.00:
Viktigheten av et godt samarbeid mellom aktivitetsprodusentene i landsdelen. V/ Geir Skogvoll, Orca Tysfjord AS

Kl. 16.45: Piratsommer og skattejakt på Sørlandet
v/ markedssjef Trond Backer, Kristiansand Dyrekpark.

Kveldsarrangement mandag 13. september: (Påmelding i sekretariatet)

Kl. 19.00: Avgang til Kjerringøy med buss fra Rica Hotell Bodø.
Omvisning på Kjerringøy med bespisning.

Kl. 22.30: Retur fra Kjerringøy

Program tirsdag 14. september

Kl. 09.00: OL-2014 – Ringvirkninger for landsdelen?
v/ Tove Karoline Knutsen og Tor Lægreid

Kl. 09.30:
Hvordan utnytte større kultur/idrettsarrangement i reiselivssammenheng? v/ Kari Wilhelmsen, Nordland Musikkfestuke

Kl. 10.15: Pause

Kl. 10.30: Lovpålagt tjenestepensjon – en trussel eller en mulighet? v/ sektorsjef Geir Gustavsen, Sparebank 1 Livsforsikring

Kl. 11.15:
Reiselivets plan for kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift – hva nå? v/ Geir Solheim, RBL Nord-Norge.

Read More

Velkommen til Reiselivsdagan 2004

Posted in Reiselivsdagan

Reiselivsdagan 2004 arrangeres i Bodø 13. og 14. september 2004. Det vil være den største møteplassen for reiselivsrelaterte næringer og leverandører til disse i både offentlig og privat regi. Totalt regner vi med at over 2000 mennesker vil møtes disse dagene.

artikler_thumbnailÅrets arrangement starter mandag 13. september på Norsk Luftfartsmuseum. Det blir gjennomført flere aktuelle foredrag og innlegg fra mange kvalifiserte forelesere. Dette arrangementet er en fortsettelse av Reiselivsdagene i Nord-Norge som tidligere har vært arrangert i Harstad.

Read More