Program reiselivsfaglig seminar

Posted in Reiselivsdagan

Reiselivsfaglig seminar arrangeres mandag 13. og tirsdag 14. september 2004 på Norsk Luftfartsmuseum i Bodø.

artikler_thumbnail (1)Møteledere:
Informasjonssjef Lisbeth Kristine Hansen (Nordland fylkeskommune) og Reiselivssjef Kai-Erik Breivoll (Nordland Reiseliv)

Program

Kl. 11.00: Lunsj (for de som ønsker det)

Kl. 11.00: Registrering

Kl. 12.00: Offisiell åpning
v/Geir Knutson, Leder av Landsdelsutvalget

Kl. 12.15: Innovasjon Norge
v/ Marianne von Krogh
– Fokus reiseliv, organisering og arbeidsfordeling
– Russland som et nytt marked

Kl. 13.00: Nordland i Sverige
v/ Andreas Näsman, Innovasjon Norges Sverigekontor

Kl. 13.30: Pause

Kl. 14.00: Nordland – verdens vakreste kyst
v/ Ann-Heidi Hansen, Nordland Reiseliv

Kl. 14.45: Reisemålsutvikling
v/ Bård Jervan, Mimir AS

Kl. 15.30: Pause

Kl. 16.00:
Viktigheten av et godt samarbeid mellom aktivitetsprodusentene i landsdelen. V/ Geir Skogvoll, Orca Tysfjord AS

Kl. 16.45: Piratsommer og skattejakt på Sørlandet
v/ markedssjef Trond Backer, Kristiansand Dyrekpark.

Kveldsarrangement mandag 13. september: (Påmelding i sekretariatet)

Kl. 19.00: Avgang til Kjerringøy med buss fra Rica Hotell Bodø.
Omvisning på Kjerringøy med bespisning.

Kl. 22.30: Retur fra Kjerringøy

Program tirsdag 14. september

Kl. 09.00: OL-2014 – Ringvirkninger for landsdelen?
v/ Tove Karoline Knutsen og Tor Lægreid

Kl. 09.30:
Hvordan utnytte større kultur/idrettsarrangement i reiselivssammenheng? v/ Kari Wilhelmsen, Nordland Musikkfestuke

Kl. 10.15: Pause

Kl. 10.30: Lovpålagt tjenestepensjon – en trussel eller en mulighet? v/ sektorsjef Geir Gustavsen, Sparebank 1 Livsforsikring

Kl. 11.15:
Reiselivets plan for kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift – hva nå? v/ Geir Solheim, RBL Nord-Norge.

Read More

Velkommen til Reiselivsdagan 2004

Posted in Reiselivsdagan

Reiselivsdagan 2004 arrangeres i Bodø 13. og 14. september 2004. Det vil være den største møteplassen for reiselivsrelaterte næringer og leverandører til disse i både offentlig og privat regi. Totalt regner vi med at over 2000 mennesker vil møtes disse dagene.

artikler_thumbnailÅrets arrangement starter mandag 13. september på Norsk Luftfartsmuseum. Det blir gjennomført flere aktuelle foredrag og innlegg fra mange kvalifiserte forelesere. Dette arrangementet er en fortsettelse av Reiselivsdagene i Nord-Norge som tidligere har vært arrangert i Harstad.

Read More

Arena Nord 2004

Posted in Nyheter

“Arena Nord 2004” vil være fellesnavn på alle aktiviteter som skjer i Bodø i tidsrommet 13. – 15. september 2004. Dette vil være den største møteplassen for reiselivsrelaterte næringer og leverandører til disse i både offentlig og privat regi. Totalt regner vi med at over 2000 personer vil møtes disse dagene.
Det vil finnes aktiviteter med stor spennvidde og hovedoverskriftene er:

– Storhusholdningsmesse
– Reiselivsfaglige seminarer
– Medlems-/styremøte i RBL Nord-Norge
– Årsmøte Arktisk Meny
– Nord-Norsk produktkonkurranse
– Markedsmøter
– Småskaladagan
– Flere fagseminarer

For 14. gang arrangeres “Messa” – denne gang i Nordlandshallen i Bodø.

“Arena Nord 2004” vil være årets største møtested for reiselivsnæringen og storhusholdninger i Nord-Norge så derfor håper vi at leverandører av varer og tjenester benytter anledningen til å møte gamle og nye kunder.

Read More

Arena Nord i gang i Bodø

Posted in Nyheter

Leder for Landsdelsutvalget Geir Knutson sto for den offisielle åpningen da reiselivsinteresserte i Nord-Norge møttes til ”Reiselivdagan” i forbindelse med Arena Nord 2004”Bodø i dag. Det er RBL Nord-Norge (Reiselivsbedriftenes Landsforening) som står bak arrangementet.

nyheter_thumbnail (8)Over 2000 personer er ventet til Bodø de nærmeste dagene. ”Arena Nord 2004” er den største møteplassen for reiselivsnæringen i landsdelen. Arena Nord er fellesnavn på en rekke forskjellige aktiviteter. ”Reiselivsdagan 2004” arrangeres mandag og tirsdag og avløses av ”Messa 2004” – storhusholdningsmessen som samler over 100 utstillere. De fleste store leverandørene til storkjøkken vil være tilstede sammen med blant andre leverandører av hotell,- informasjons- og bookingsystemer. Det arrangeres også flere kokkekonkurranser.

Tirsdag og onsdag arrangeres også ”Småskaladagan” hvor det blant annet deles ut en nyskapingspris.

I sin åpningstale trakk Geir Knutson fram viktigheten av at reiselivsnæringen i Nord-Norge samarbeider. Han viste blant annet til de gode erfaringene med nettverket ”Arktisk Meny” hvor flere ti-talls restauranter og hoteller i landsdelen samarbeider om å tilby spennende retter med bruk av gode lokale råvarer.

Read More

Nordland – verdens vakreste kyst

Posted in Nyheter

I nært samarbeid med reiselivsnæringen i fylket, har Nordland Reiseliv AS utviklet en merkevarestrategi for Nordland som reisemål. Formålet med merkevarestrategien er å skape et tydelig og attraktivt bilde av Nordland som reisemål, basert på de positive egenskapene vi er kjent for og kan stå inne for.

nyheter_thumbnail (7)Prosjektleder Ann-Heidi Hansen orienterte om strategien for lydhøre deltakere på “Reiselivsdagan 2004” som åpnet i Bodø mandag 13. september.

Med kundeløftet. “Opplev verdens vakreste kyst ” skal fylket nå bli mer synlig og tydelig i inn- og utland. Med elementer som; “det mangfoldige øyriket”, “fiskeri- og kystkultur”, “spennende naturfenomener”, “aktive naturopplevelser”, “levende fiskevær” og “fjellene møter havet”, skal vi gi kundene gode grunner til å velge oss, fortalte Ann-Heidi Hansen.

For nærmere informasjon, se www.visitnordland.org

Alle regionene i Nordland har opplevelsesprodukter som gir troverdighet til kundeløftet. De enkelte reiselivsbedriftene kan bruke merkevarestrategien som en brekkstang i markedsføringen av sitt eget produkt.

Til syvende og sist er det lønnsomhet som er viktigst. Merkevarestrategien kan bidra til økt lønnsomhet, både for den enkelte reiselivsbedrift og for hele reiselivsfylket. Hemmeligheten er å flytte fokus fra produktet til kundenes behov – det er dette merkevarestrategien gjør.

Read More

Stort russisk marked

Posted in Nyheter

Det ligger et stort potensial i det russiske markedet. Det sa Audun Pettersen i Innovasjon Norge på ”Reiselivsdagan 2004” i Bodø. I år kan den norske reiselivsnæringen vise til en stor økning fra det russiske markedet. Innovasjon Norge og reiselivsnæringen har gjennomført aktiviteter i Russland de siste to årene.

nyheter_thumbnail (6)Disse aktivitetene, samtidig som det er en generell økning i russernes utenlandsreiser ser nå ut til å gi resultater.

Audun Pettersen viste til at russere som kommer som turister til Norge som regel har høy utdannelse, har lederstillinger og ønsker å delta på rundreiser, oppleve fiske samt alpint og aktive naturopplevelser.

De fleste russerne reiser til Polen som har omlag 30 prosent av markedet, deretter følger Finnland og Litauen. Så langt har Norge kun 0,15 prosent av dette store markedet.

I Norge-Norge har Finnmark Reiseliv, Nordland Reiseliv og Magic North aktiviteter rettet mot dette markedet.

Read More

Frisk satsing i Sverige

Posted in Nyheter

Svenskene kjenner Norges geografiske beliggenhet, men de har liten kjennskap til alt man kan gjøre der. I tillegg til den profilerende markedsføringen må vi presentere konkrete aktivitetstilbud, alt fra vandring og sykling, til golf, opplevelseparker etc. Det sa markedssjef Andreas Näsman ved Innovasjon Norges sverigekontor på “Reiselivsdagan 2004”.

nyheter_thumbnail (5)-Vi skal fortsette å bearbeide mediene aktivt, noe som forhåpentligvis vil bidra til en enda større kjennskap om Norge. Mål for 2005 er å øke kunnskapen om Norge, sa Näsman.

Sverige er selvfølgelig av meget stor betydning for norsk reiseliv. Landet er vårt nærmeste naboland og har en kjøpekraftig befolkning på 8,9 mill. innbyggere. I følge TØI sto det svenske markedet i sommersesongen (mai – september) for 10 % av alle utenlandske feriegjestedøgn i landet vårt. I gjennomsnitt oppholder svenskene seg 3,9 døgn i Norge.

Primærprodukter
Svenskene vil gjerne være i naturen, både i helgene hjemme i Sverige og i løpet av ferien. Blant aktiviteter som foretrekkes er sykling, vandring, skogsturer, golf, fiske og camping. Individuelle reiser er den vanligste reiseformen ved reise til Norge.

Sekundærprodukter
Visse svenske feriegjester, som “de moderne svenskene”, har sans for mer utfordrende og krevende aktiviteter i naturen. Her er det primært snakk om rafting, fjellklatring, sommerski, seiling med egen båt, kanopadling og jakt. Dette er mer rutinerte gjester, som har prøvd krevende friluftsaktiviteter før. Aktiv ferie i retning av det mer ekstreme er også populært, selv om antallet personer som utøver dette ikke er mange. Fjellklatring, dykking og rafting er noen eksempler.

Norges posisjon blant forbrukere
Norges posisjon blant svenskene er høy. I følge undersøkelsen MarkUp gjorde i mai måned kan vi se at vi har lykkes med å forandre svenskenes syn på Norge, fortalte Näsman.

Bare 5% sier at de ikke vet noen ting om landet. 48% vet noe og hele 18% vet mye. 89% ønsker å reise tilbake til Norge på ferie og hele 93% vil anbefale Norge som reisemål til andre. Noe av det positive som svenskene legger vekt på ved Norge er den urørte naturen, fjellene, fjordene og den vennligheten som mange føler de møter i Norge.

At svenskene opplever Norge som et dyrt ferieland er ingen hemmelighet. Den siste undersøkelsen viser at den reduserte kronekursen gjør at svenskene oppfatter Norge som litt billigere enn før. Dette skal vi selvfølgelig benytte oss av i neste års kampanje. Det er imidlertid enda viktigere å tenke på at vi leverer topp kvalitet på de produktene som tilbys til turistene. Dyrt og dårlig er ikke bra. Men dyrt og bra er helt i orden, sa Andreas Näsman.

Read More