Stort russisk marked

Posted in Nyheter

Det ligger et stort potensial i det russiske markedet. Det sa Audun Pettersen i Innovasjon Norge på ”Reiselivsdagan 2004” i Bodø. I år kan den norske reiselivsnæringen vise til en stor økning fra det russiske markedet. Innovasjon Norge og reiselivsnæringen har gjennomført aktiviteter i Russland de siste to årene.

nyheter_thumbnail (6)Disse aktivitetene, samtidig som det er en generell økning i russernes utenlandsreiser ser nå ut til å gi resultater.

Audun Pettersen viste til at russere som kommer som turister til Norge som regel har høy utdannelse, har lederstillinger og ønsker å delta på rundreiser, oppleve fiske samt alpint og aktive naturopplevelser.

De fleste russerne reiser til Polen som har omlag 30 prosent av markedet, deretter følger Finnland og Litauen. Så langt har Norge kun 0,15 prosent av dette store markedet.

I Norge-Norge har Finnmark Reiseliv, Nordland Reiseliv og Magic North aktiviteter rettet mot dette markedet.