Støtter OL til Tromsø

Posted in Nyheter

Reiselivsnæringen i Nord-Norge gir full støtte til arbeidet som gjøres for å få lagt de Olympiske Vinterleker i 2014 til Tromsø. Det kom klart fram da styreleder Tove Karoline Knutsen i ”Tromsø 2014 AS” besøkte ”Arena Nord 2004” i Bodø tirsdag.

nyheter_thumbnail (3)-Sammen skal vi skape en grensesprengende idrettsfest, og gi verden et øyeblikk av arktisk magi, slo Knutsen fast i sitt innlegg.

Om vel en måned vil regjeringen legge fram en stortingsproposisjon og det er ventet at Stortinget vil ta stilling til hvorvidt den nordnorske drømmen skal gis fornyet næring i månedsskiftet november/desember. Da blir det avgjort om Norge vil søke å få OL om ti år.

Store ringvirkninger
-Ringvirkningene før, under og etter et OL i Tromsø vil kunne bli betydelige. En hel region, de samiske områder, kysten og nasjonen vil få et løft. Økt synlighet og interesse for norske verdier, varer og tjenester vil stimulere til satsinger og gi god effekt i form av arbeidsplasser, ny kunnskap og kapital, sier distriktssjef Geir Solheim i RBL Nord-Norge (Reiselivsbedriftenes Landsforening).

Geir Solheim viser til at reiselivsnæringen vil kunne få en unik plattform for utvikling og verdiskaping.

Deltakerne på reiselivskonferansen ”Reiselivsdagan 2004” samlet seg enstemmig bak følgende uttalelse uttalelse:

”Reiselivsnæringen i Nord-Norge mener at søkerfasen og gjennomføringen av et OL i Tromsø vil være en unik mulighet til å få satt fokus på den natur og kultur som er basis i det nordnorske reiselivsproduktet. Et OL i Tromsø vil gi ringvirkninger som kommer hele Nord-Norge og resten av landet til gode”.

Reiselivssjef Kai E. Breivoll i Nordland Reiseliv understreker også betydningen søkerfasen kan få for nordnorsk reiselivsnæring: -Også søkerfasen som varer fram til 2007 vil medføre økt oppmerksomhet på landsdelen, sier Breivoll.