Arena Nord Utvikling

Arena Nord Utvikling AS (ANU) skal utvikle, etablere og drive en utviklingsarena på Elvegårdsmoen i Bjerkvik i Narvik Kommune.

Selskapet skal være et bindeledd mellom Forsvaret - internasjonale, nasjonale og regionale industrielle aktører – utdanningsaktører og forskningsaktører. 

Målet er å utvikle teknologisk industriell infrastruktur fundamentert på forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge, for derigjennom å bidra til et bedre forsvar og sterkere lokalsamfunn.