Nasjonale og regionale industri- og vedlikeholdsaktører

ANU skal etablere kontakt med nasjonale industriaktører som har en etablert vedlikehold- oppfølgingsaktivitet basert på forsvarets virksomhet og bidra til at disse etablerer langsiktig virksomhet og aktivitet i tilknytning til forsvarets aktivitet i nord.

ANU skal bistå i arbeidet med å koble disse mot regionalt relevant næringsliv, for derigjennom å utvikle forsvarsbasert teknologisk industriell infrastruktur i landsdelen.