Nasjonale og internasjonale systemleverandører

ANU skal etablere kontakt med nasjonale og internasjonale systemleverandører og bidra til at disse etablerer virksomhet i landsdelen. Vi skal være bindeledd mellom disse og regionale aktører og bidra til knoppskyting og ny industriell virksomhet i en tett samhandling med Forsvaret.