Nasjonale og internasjonale systemleverandører

ANU skal etablere kontakt med nasjonale og internasjonale systemleverandører og bidra til at disse etablerer virksomhet og aktivitet i Nord Norge, i samsvar med Langtidsplanens (Meld.St.17 (2020-2021))  og industrimeldingens (Prop.14 S (2020-2021)) målsettinger om utvikling av tettere sivilt militært samarbeid  basert på forsvarets tilstedeværelse i landsdelen.

Dette skal skape et bedre forsvar og gi internasjonale leverandører mulighet til nedkvittering av gjenkjøpsforpliktelser i forbindelse med inngåtte leveranseavtaler til det norske forsvaret.