Aktuelle forsknings- og kompetansemiljøer

ANU skal etablere kontakt med aktuelle forsknings- og kompetansemiljøer som har aktualitet og ambisjon om å bidra i et utviklingssamarbeid mellom forsvarssektoren og industrien.

Innenfor en eller flere av kompetanseområdene: 

  • Kommando-, kontroll-,informasjon-, kommunikasjons- og kampledelsessystemer.
  • Autonome systemer og kunstig intelligens.
  • Missilteknologi
  • Undervannsteknologi
  • Ammunisjon, rakettmotorer og militært sprengstoff.
  • Materialteknologi spesielt utviklet eller bearbeidet for militære formål.
  • Levetidsstøtte for militære systemer.