Aktuelle forsknings- og kompetansemiljøer

ANU skal etablere kontakt med aktuelle forsknings- og kompetansemiljøer som har aktualitet og ambisjon om å bidra i et utviklingssamarbeid mellom forsvarssektoren og industrien.

Vi samarbeider tett med Bjerkvik Tekniske Verksted, Forsvarets Forskningsinstitutt, Norges Arktiske Universitet, Kongsberg Defence & Aerospace.

Innenfor en eller flere av kompetanseområdene:

  • Kaldt klima
  • Kommando-, kontroll-, informasjon-, kommunikasjons- og kampledelsessystemer
  • Autonome systemer og kunstig intelligens
  • Missilteknologi
  • Rakettmotorer
  • Materialteknologi, spesielt utviklet eller bearbeidet for militære formål
  • Levetidsstøtte for militære systemer
  • Additive manufacturing