Samhandling, innovasjon og kommersialisering

ANU skal koble aktørene; forsvar, industri, forskning og oppstartsmiljøer for å skape innovasjon og kommersialisering av produkter og systemer rettet mot nasjonalt og internasjonalt forsvarsmarked. 

ANU skal arbeide for å etablere egnede testfasiliteter i egen arena og i tilknytning til denne. 

UIT Narvik vil være en tett samarbeidspartner i tillegg til FFI (Forsvarets Forsknings Institutt), Norsk Katapult og Norinnova AS.