Arena Nord Utvikling

Arena Nord Utvikling AS (ANU) er en nordnorsk arena for utvikling av sivil-militær industriell aktivitet og samhandling.

Vi har hele Nord-Norge som aktivitetsramme og er etablert med hovedkontor på Elvegårdsmoen i Narvik Kommune.  Selskapet skal være et bindeledd mellom Forsvaret – internasjonale, nasjonale og regionale forskning- og industrielle aktører.

ANU skal bidra til å utvikle industriell infrastruktur i tilknytning til forsvarets tunge tilstedeværelse i landsdelen.  Derigjennom utvikles et bedre forsvar, en ny industri og sterkere lokalsamfunn.