6. sept. | Workshop med Kongsberg i Narvik

Innsyn i fremtidsrettet teknologi og hvordan dette kan understøtte sivil og militær anvendelse.
Hvordan bidrar Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) til å kvalifisere aktuelle underleverandører?

Tidspunkt: Onsdag 6. september, kl. 09-15. Enkel lunsj serveres.
Sted: Quality Hotel Grand Royal, møterom i 2. etg. 

Aktuelle tema for dagen

Testfasiliteter:
Modne og hurtig voksende teknologier
Sivil og militær anvendelse  

Additiv tilvirkning:
Digitalisering
Materialvalg
Design 
Prosessplanlegging

Autonome systemer:
Urbane og cyper-operasjoner
Logistikk og situasjonsforståelse
Interoperabilitet  

Bærekraft som differensiator, konkrete eksempler opp mot de samme temaene.